52 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Perakende Sektörü Kalite Belgeleri

Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir deyişle mal ve hizmetlerin ticari bir amaçla kollanmama veya tekrar satmama, kişisel gereksinmeleri için kullanmama koşuluyla, doğrudan doğruya son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünüdür.
Perakendecilikte çok sayıda değişik mal küçük miktarlarda son kullanıcısının emrine sunulmaktadır. Perakendeciler mamullerin üretim noktalarından son tüketicilere kadar akışıyla ilgili etkinliklerin son çıkış kapısıdır. Mal ve hizmetler kişisel olarak satılabildiği gibi postayla ya da telefonla da satılabilir. Ancak perakendecilikte asıl olan sunulan mal ya da hizmetlerin nihai tüketicilere sunulmak amacıyla satın alınmasıdır.
Perakende mağazalarının esas amacı nihai tüketim mallan satarak kazanç sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirirken perakendeciler müşterilerine önemli faydalar sağlarlar. Değişik kaynaklardan aldıkları birçok kalem malı riskini de üstlenerek ve depolayarak müşterilerine satış hizmeti sunarlar. Bu sırada müşterilerine zaman mekân biçim ve mülkiyet sağlayan eylemlerde bulunarak insan ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışırlar.
Perakendeci olarak faaliyette olan mağazaları; satılan mallara görülen işlevlere mülkiyete yerleşme yerine örgütsel yapılarına uyguladıkları yönteme ölçek büyüklüğüne ulusal yada uluslararası olmalarına hizmet düzeylerine ve müşterilerin mağazaları nasıl gördüklerine göre sınıflandırmak mümkündür.
Perakendeciler müşterileriyle reklamlar, satış geliştirme, halkla ilişkiler ve kişisel satış gibi birçok yolla iletişim kurarlar. Bu iletişim yöntemlerine tutundurma karması denir. Amacı müşterilerin sürekliliğini sağlamak ve mağazayı her ziyaret edişlerinde alış veriş miktarlarını maksimum düzeye çıkarmaktır. Kişisel satış mağazacılığın içinde önemli bir yer tuttuğu için ayrı bir bölüm olarak tutundurma karmasından ayrıymış gibi düşünülmektedir. Aslında bir perakendeci işletme olarak mağazaların tüm faaliyetleri tutundurmaya yönelik olarak kabul edilebilir.
Perakende sektöründeki kuruluşlar şunlardır:
1)Departmanlı Mağaza
2)Zincir Mağaza
3)Süpermarket
4)Alış Veriş Merkezi
5)İndirim Mağazaları