53 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ulasım Sektörü Kalite Belgeleri

Hava yolları ve hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı, kara yolu ve demir yolu taşımacılığı ve bunlarla ilgili altyapı ve hizmetleri kapsayan iş koluna taşımacılık ve lojistik sektörü denir.
Bu sektörün amacı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır.
Lojistik sektörü bir ülkenin dış ticaretteki rekabet gücü açısından büyük önem taşımaktadır. Bir ülkenin konumu da lojistik sektörü açısından büyük önem arz etmektedir. Doğal kaynakların dünyaya eşit olarak dağılmamış olması, insanların başka ülkeleri görme arzusu ve en basit olarak günlük hayatımızda bir yerlere gitme çabası sonucu ulaştırma ortaya çıkmıştır. Ulaştırma, zamanla artan tüketici taleplerini karşılamak isteyen işletmelerin rekabetlerinin yoğunlaşmasıyla zenginleşerek farklı bir boyut kazanmıştır.
Lojistik hizmete ihtiyaç duyduğumuzda, hizmetin eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmesi için ilgili noktalarda farklı farklı firmalar hizmet verebilirler. Söz konusu bu hizmetlerin gerçekleşmesi için hizmet sunan lojistik firmalarını da;
1-Taşıyıcı firmalar
2-Aracı kuruluşlar
3-Depo ve antrepo hizmeti veren firmalar
4-Gümrük işlemleri yapan firmalar
5-Sigorta firmaları
6-Serbest Bölgeler
7-Kullanılan taşıma moduna göre; yer hizmeti veren veya yükleme-boşaltma yapan firmalar
8-Uluslararası özel gözetim şirketleri ve dernekler olarak sıralayabiliriz.

Hızlı Kayıt

Yukarıda yer alan "Kalite Belgelendirme" başvurunuzu hemen yapmak için lütfen tıklayınız...