21 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Hizmet Sektörü Kalite Belgeleri

Hizmet insan ve makineler tarafından insan gayretiyle üretilen ve tüketicilere doğrudan fayda sağlayan ve fiziksel olmayan ürünlerdir. Malın ya da hizmetin satışına bağlı olmaksızın pazara sürüldüğünde istek ve ihtiyaçları doyuma ulaştıran ve bağımsız olarak nitelendirilen faaliyetlerdir. Genel olarak bir ülkenin ekonomisi geliştikçe hizmetlerin önemi hızla artmaktadır.
Hizmetin sunumu tüketim boyunca ya da tüketimin bir bölümü sırasında olabilir. Mallar üretilir, satılır ve tüketilir. Hizmet ise üretilip tüketildikten sonra satılır. Hizmetler çeşitlilik gösterir, temel üretim şekli insan davranışlarıyla gerçekleşir. Bu nedenle aynı kişinin üretip sunduğu hizmetler birbirinden farklı olabilir. Hizmete olan talep, göreceli olarak değişken belirsizdir. Bu talep yalnızca yıllarca, mevsimlere ve aylara göre değil, günden güne ve hatta bir gün içindeki saatlere göre bile önemli ölçülerde değişebilir.
Hizmetleri sınıflandırmada değişik yaklaşımlar geliştirilmiş olup bunlardan birisi şu şekildedir:
A.İnsan gücüne dayalı olan hizmetler
B.Makineye, araç ve gerece dayalı hizmetler
C.Müşterinin hazır bulunmasını gerektiren hizmetler
D.Kişisel ihtiyaçları karşılayan hizmetler
E.İşletme ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler
F.Kar amaçlı ya da amaçsız şirketler
Hizmetler belli ayrımlar gözetilerek dört ana grupta toplanabilir bunlar:
Dağıtıcı hizmetleri
A.Ulaştırma ve depolama
B.Haberleşme
C.Toptan ticaret
D.Perakende ticaret
Üretici hizmetleri
A.Bankacılık, finansman
B.Sigorta
C.Gayrimenkul alım satımı
D.Mühendislik ve mimarlık
E.Muhasebe
F.Çeşitli ticari hizmetler
G. Hukuki hizmetler
Sosyal hizmetler
A.Sağlık hizmetleri
B.Hastaneler
C.Eğitim
D.Din hizmetleri
E.Dernek ve vakıflar
F.Posta hizmetleri
G.Hükumet hizmetleri
H.Çeşitli mesleki ve sosyal hizmetler
Kişisel hizmetler
A.Ev hizmetleri
B.Konaklama hizmetleri
C.Tamir hizmetleri
D.Yeme içme hizmetleri
E.Yıkama ve kuru temizleme
F.Berber ve güzellik salonları
G. Eğlence ve tatil hizmetleri
H.Çeşitli kişisel hizmetler
Kalite insan performansı ile belirlenir ve onunla yakından ilgilidir. Hizmet sektöründe çalışanların sayısı göz önüne alındığında kalite kontrol tekniklerinin bu sektöre uygulanmasının kaçınılmazlığı ortaya çıkmaktadır. Hizmet kalitesi, verilen hizmetin tüketici beklentileri tatmin düzeyinin bir ölçüsüdür. Hizmet kalitesi konusunda kalitenin tüketici tarafından algılanan performans düzeyi ya da hizmetin tüketiciyi tatmin etme düzeyi olduğu söylenebilir.
 
Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar.
Necmettin Erbakan

Hızlı Kayıt

Yukarıda yer alan "Kalite Belgelendirme" başvurunuzu hemen yapmak için lütfen tıklayınız...