14 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Bankacılık Sektörü Kalite Belgeleri

Bankacılık, banka olarak adlandırılan kurumların İşlem ve faaliyetlerini İfade etmektedir. Bankaların üstlendikleri fonksiyonlar, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde para ve para ile ifade edilen değerlerin alımını, satımını, değişimini, transferini ve yatırımını kapsamaktadır. Bankalar genel bir eğilim olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
1-Ticari bankalar ve merkez bankaları;
2- Ticari banka kapsamına girmeyen kuruluşlar. Bu kuruluşlar tasarruf ve kredi birlikleri gibi organizasyonlardır.
Günümüzde en önemli bankacılık türleri, ticari bankacılık ile merkez bankacılığıdır. Ticari bankacılık, para ve paranın ikamesi olan menkul değerlerin alım-satım faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bunun yanında bu tür bankacılıkta birçok finansal hizmet sunulabilmektedir. Ticari bankaların bireylerden, firmalardan ve resmi kurumlardan sağladıkları mevduat ve öz sermayeleri, fon kaynaklarını oluşturmaktadır. Fon kullanım alanları ise, krediler ve diğer yatırımlardır. Bankaların kârı, fon kullanım alanlarından sağladıkları faiz ve gelirler ile fon kaynaklarına ödedikleri faiz ve giderler arasındaki farktan doğmaktadır.
Merkez bankacılığı, merkez bankalarının fonksiyonlarıyla ilgilidir. Merkez bankaları devletlerin bankeri durumundadır ve aynı zamanda ticari bankalar ve diğer finansal kuruluşlar için önemli fon kaynağı olma özelliğine sahiptir. Bankacılık işlemlerinin temel özellikleri, ana hatlarıyla, bilançolardan elde edilebilmektedir. Bankaların temel pasifleri rezervleri, sermayeleri ve mevduattır.

Hızlı Kayıt

Yukarıda yer alan "Kalite Belgelendirme" başvurunuzu hemen yapmak için lütfen tıklayınız...