17 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Kalite

0
KALİTE
Kalite; bir malın ya da hizmetin belirli bir standardı karşılayabilmesini sağlayan, tüketicilerin isteklerine uygunluk derecesidir. Günlük yaşamda kalite kavramıyla oldukça sık karşılaşılmaktadır.
 
Kalite kavramı, hayatımızı yakından etkileyen çok geniş boyutlu önemli bir kavramdır. Kalite, müşterinin tatminidir. Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusunda son kararın verdiği memnunluktur. Öngörülen kalitenin gerçekleşebilmesi için, kuruluş çalışanlarının yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, belirlenen ölçüler düzeyinde kararlara ve uygulamalara katılımları sağlanmalıdır.

Bir firmanın ürünlerinin standartlara, gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için izlediği kalite yönetimler de kalite sistem standardı olarak tanımlanır.

BELGELENDİRME
Belgelendirme; laboratuar hizmetlerinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin; daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun, belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun, etkin olarak uygulandığının, bağımsız bir göstergesidir. Böylece yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer yaratmaktadır.

Belgelendirmenin temel amacı, belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur.
 
Belgelendirme; müşterilerinize, rakiplerinize, tedarikçilerinize, çalışanlarınıza ve tüm paydaşlarınıza standartlara uygun ve en iyi şekilde faaliyet gösterdiğinizi gösterir.
 
Sıkça Sorulanlar;

1.Kalite sertifikalandırması nedir?
a.Kalite sertifikalandırması, herhangi malın ya da ürünün, kaliteli bir şekilde, hakem heyeti onayı ile üretildiği ve kaliteye uygun bir şekilde tüketiciye ya da üretime uygun olduğu anlamına gelir.
b.Kalite sertifikalandırması ürünün ya da hizmetin kaliteli olduğu ve güvenilir olduğu anlamına gelir.
c.Kalite sertifikası, ürünün gönül rahatlığı ile kullanılabilmesi anlamına gelir.

2.Kalite sertifikalandırmasına kim ihtiyaç duyar?
a.Kalite sertifikalandırmasına, üretici, hizmet sektöründe olan, ürün ve hizmet sunan herkes ihtiyaç duyar.
b.Kalite sertifikalandırması çok çnemlidir ve ürün ve hizmet üreticleri için herkese şarttır.
c.Kalite sertifikalandırması, yurtiçi ve yurtdışı üretim ve hizmet sektöründe bulunan her işletme ve kurumun ihtiyacıdır.

3.Kalite sertifikalandırması dünyada nasıl işler?
a.Kalite sertifikaldnrıması, dünyada evrak ya da denetçi yoluyla üretimya da hizmetlerin denetlenmesi ile sertfikalandırılır.
b.AS9003, AS9100, AS911,0 AS9120, ISO 9001, ISO/TS 16949, TL 9000 gibi birçok kalite sertifikasyon çeşidi vardır.

4.Kalite sertifikalandırmasını Türkiye’de nasıl işler?
a.Türkiye’deki en yagın sistem TSE’dir.
b.Türk InterCSF sistemi ise, evrak temini ve denetçi ile gerçekleşir.

5.Sertifikalandırma standartları nelerdir?
a.Türk InterCSF sistemi, evrak temini ve denetçi ile gerçekleşir.
b.Standartlar, her ürün ve hizmet için değişir.

6. Sertifikalandırma bedeli ne kadardır?
a.Sertifikalandırma bedeli 300 – 400 USD arasında değişir. Bu bedelin nasıl tahsil edileceği ile ilgili olarak sistem size bilgi verecektir.
b.Sertifika süresi sonuna kadar başka ücret alınmaz.

7.Sertifikalandırma için ne gibi belgeler istenir?
a.Sertifikalandırma ile ilgili olarak, tüm ürün ve hizmetler için belirli evraklar istenir.
b.Bazı durumlarda denetçi istenmez.

8.Sertifikalandırma ne kadar zaman alır?
a.Sertifikalandırma, üç gün ile bir hafta içinde gerçekleşir.
b.Evrak temini 2 gün, belgelendirme de iki yada üç gün sürer.

9.Sertifikalandırma nasıl bir belge ile yapılır?
a.Sertifikalandırma, özel mühürlü ve onaylı bir belge ile yapılır.
b.Sertifikalandırma, özel bir numara tahsisi ile gerçekleşir.

10.Sertifikalandırma ne kadar süre için verilir?
a.Sertifikalandırma, her üç yılda bir yapılır.
b.Bir sertifika üç yıl geçerlidir.

11.Sertifikalandırma logoda kullanılabilir mi?
a.Sertifikalandırma alan kişi, kurum ya da kuruluş, hizmet sahibi ya da üretici, ürettiği mamülde ya da hizmetinde, logosunda ve ürününde sertifikalandırmayı, detaylarını ve logoyu ya da açıklamayı kullanabilir.
b.InterCSF logosu da rahatça kullanıcı tarafından ürüne yada hizmete yansıtılabilir.

12.Sertifikalandırma üretilen ürün belgelerinde, garanti belgesinde ve reklam ve tanıtımlarda kullanılabilir mi?
a.Elbette, 11. Maddede belirtildiği üzere, tüm evrak, reklam ve dokümanlarda InterCSF logosunu, açıklamasını ve ismini kullanabilirsiniz.
b.Kullanımda resmi numaranızı da yansıtabilirsiniz.

13.Sertifikalandırma bedeli nasıl tahakkuk eder?
a.Sertifikalandırma bedeli 3 yıl için geçerlidir.
b.Üç yıl başka ödeme yapılmaz.

14.Denetçi nedir?
a.Denetçi, evrakların ve hizmet ya da ürünün dokümantasyonunun yeterli olmadığı yerlerde gönderilien kişi ya da ekiptir.
b.Denetçi ürün ya da hizmetin verildiği yere kontrole gider.

15.Denetçi hangi durumlarda görevlendirilir?
a.Denetçi, evrakların ve hizmet ya da ürünün dokümantasyonunun yeterli olmadığı yerlerde gönderilir.
b.Genellikle numune ürün istenmeyebilir.

16.Sertifikalandırma için nasıl başvurulur?
a.Başvuru, Genel Merkez’e, şubeye ya da internet veya posta yoluyla yapılır.
b.Başvuru yapılınca gerekli işlem ve tahkikat başlar.