54 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Kullanım Alanları

GIDA 
Dünyanın en büyük sanayilerinden biridir. Toplanan sebze, meyve ve tahıllar, çeşitli kaynaklardan sağlanan etler, süt, yumurta ve benzeri gıda maddeleri fabrikalarda değişik şekilde işlenmekte, ambalajlanmakta ve piyasaya arz edilmektedir Gıda sektörünün ana görevi tarımsal ham maddeyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı gıda ve içecek ürünleri haline getirmektir. Bu süreçte, en önemli adım üretimdir. Üretimden başlayarak tüketicide sona eren süreçte ise sağlıklı hammadde temininden enerji kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına kadar birçok unsur yer almaktadır. 
Gıda zincirini, 'tarladan sofraya' ilkesinden hareketle; çiftçiler, sanayiciler, tedarikçiler, nakliyeciler, perakendeciler ve tüketicileri de içine alan farklı gruplar oluşturmaktadır. 
Sektörün alt başlıkları; Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Un ve Unlu Ürünler, Meyve ve Sebze Ürünleri, Katı ve Sıvı Yağlar, Şeker ve Şekerli Ürünler, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler, Fermente Ürünler, Hazır Tüketilen Gıdalar ve Bebek Mamaları olarak özetlenebilir. 

Gıda sektöründe alınabilecek kalite belgeleri şunlardır:
1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5003
4) ICSF 5006
5) ICSF 5007
6) ICSF 5010
7) ICSF 5011
8) ICSF 5012
9) ICSF/SD  5008
10) ICSF/IEC 5009
11) ICSF/GAP 5013

MAKİNA İMALAT
Makine sanayi, diğer tüm sektörlerin ana mal tedarikçisi olarak ekonomide anahtar rol oynayan sektör konumundadır. Makinelerin ve diğer mekanik ekipmanın performansı, tarım, balıkçılık, madencilik, inşaat, ulaştırma ve süreç endüstrisi gibi anahtar sektörlerdeki üretim potansiyelinin artışını belirlemektedir. Aynı zamanda makine sektörünün sürekli artan performans talebi, teknolojik yenilikler için katalizör görevi görmektedir.
Makine imalat sektörü, başlıca şu alanlarda faaliyet göstermektedir:
• Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımı, satımı, pazarlaması, dış ticareti ve dâhili ticareti.
• elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajı.
• Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı.
• Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, PVC işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatı.
• Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamları üretimi.
• Her türlü tekstil terbiye makinelerinin (Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik, elektronik ve pano imalatı, tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, dış ticareti.

Makina imalat sektöründe alınabilecek sertifikalar şunlardır:
1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5004
4) ICSF 5007
6) ICSF 5018
7) ICSF/SD 5008

AĞAÇ VE KÂĞIT ÜRÜNLERİ
Ağaç ve Kâğıt Ürünleri Sektörü, başta mobilya ve kâğıt-karton sanayi olmak üzere, geniş alt sektör grupları ile sürekli gelişim göstermekte ve son teknolojiyle dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Son dönemlerde orman ürünü işleyen tesislerde önemli yatırımlar ve kapasite artışları görülmekte, bu da sektörün dinamik yapısını ve potansiyelini ortaya açıkça koymaktadır.
20,7 milyon hektarlık orman varlığına sahip olan Türkiye, çok çeşitli ağaç cinsleri yetiştirebilmesi nedeniyle orman ürünleri sanayinde önemli avantajlara sahiptir.
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü üç ana alt sektör grubu altında incelenebilir:
a)Kâğıt-Karton Sanayi
b)Mobilya Sanayi
c)Ağaç ve Ahşap Eşya Sanayi
Ülke ihracatına katkı sağlayan ev, ofis ve mutfak mobilyası sanayilerinin yanında, kâğıt-karton sanayi, levha sanayi, kapı-pencere sanayi, kaplama sanayi vb. önemli alt sektör grupları da, sürekli gelişen teknolojileri ve tasarım alanında attıkları büyük adımlarla dünya standartlarında üretim yapmaktadırlar.

Ağaç ve kâğıt ürünleri sektöründe alınabilecek sertifikalar şunlardır:
1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5005
4) ICSF 5007
5) ICSF 8555
6) ICSF LABEL

BİLİŞİM
Dünyada birçok ülke, yeni yüzyılın baskın yönelimi haline gelen bilgi ekonomisine geçiş ve bilgi toplumuna dönüşüm için kendilerini hazır hale getirmeye çalışmaktadır. Yazılım, donanım, hizmet ile özel bölüm başlıklarıyla açıklanan bilişim sektöründen bahsederken, bireysel haberleşmeyi sağlamasının yanı sıra, bilgi toplumunun temel altyapısını oluşturan ve kendi başına bir ekonomik değeri olan son derece stratejik telekomünikasyon sektörünü de incelemek gerekmektedir.
Bilgi ekonomisinin dört temel ayağı bulunmaktadır:
1. Ekonomik ve Kurumsal Çerçeve - Bilgi Ekonomisi İçin Uygun İş Ortamı
2. İnovasyon Politikaları - Yerel ve Dış Kaynaklı İnovasyon Ortamının Yaratılması, Geliştirilmesi ve Yerleştirilmesi için Kaynaklar, Kurumlar ve Girişimler
3. Toplumsal Sermaye Gelişimi - Yaşam Boyu Öğrenim ve Bilgi Okuryazarı İstihdam Güçleri
4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Bilgi Ekonomisinin Altyapısı
Önceleri sadece donanım ve yazılımdan ibaret olan bilgi işlem teknolojileri giderek önce telekomu daha sonra medya ve eğlence sektörünü de kapsamı içine almış ve bu yarıştaki fırsatların daha da çeşitlendirilmesini sağlamıştır.

Bilişim sektöründe alınabilecek sertifikalar şunlardır:
1) ICSF 5001
2) ICSF 5004
3) ICSF 5005
4) ICSF/IEC 5009
5) ICSF/K 5014

OTOMOTİV
Otomotiv sektörü motorlu taşıt üreten bir sanayidir. Otomotiv sanayi, sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve etkileşim içinde olduğu diğer sanayi kollarıyla, ülke ekonomilerindeki öncü sektörlerden biridir.
Otomotiv sanayi demir-çelik, petrol-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisidir. Turizm, altyapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu her çeşit motorlu araçlar sektör ürünleri ile sağlanmaktadır. Bu sektördeki değişimler, ekonominin tümünü yakından etkilemektedir. Otomotiv sektörü kendisi dışında, ham madde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinde geniş iş hacmi ve istihdam yaratmaktadır. Bu sektör sürekli olarak gelişim göstermektedir.
Araba üreticilerinden yedek parça tedarikçilerine kadar, verimlilik ve kalite otomotiv sanayinin merkezinde yer almaktadır. Çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili konular, şirketlerin sahip oldukları ünü ve çalışanlarının refahını korumak için artan önem taşımaktadır.


Otomotiv sektöründeki kuruluşların edinebilecekleri sertifikalar şunlardır:
1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5004
4) ICSF 5005
5) ICSF 5015
6) ICSF 5018
7) ICSF/IEC 5009
8) ICSF/SD 5008

İNŞAAT
Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini üstlenen İnşaat Sektörü ayrı bir öneme sahiptir. Zira günümüzde 'inşaat', yalnızca çevrenin inşa edilmesini değil, bakım, onarım ve işletilmesine katkıda bulunan faaliyetlerin tümünü içerecek şekilde değerlendirilmektedir. İnşaat üretimi artık yalnızca yapının üretimi olarak algılanmamakta; çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim anlamına da gelmektedir.
İnşaat sektörü tüm kalkınmakta olan ülkelerin lokomotif sektörüdür. Sektöre yapılacak tüm yatırımlar hızlı istihdam artışı yaratmakta, dolayısıyla ekonomiye can vermektedir.
Sektörün yoğun etkileşim içinde olduğu alt sektörleri de şu şekilde sıralamak mümkündür: Yurtiçi müteahhitlik hizmetleri ve belgelendirme, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, teknik müşavirlik hizmetleri, gayrimenkul, finans, iş ve inşaat makineleri, inşaat malzemeleri sanayisi.
Diğer yandan inşaat malzemeleri sanayi de şu başlıklarda incelenebilir: Çimento, hazır beton, prefabrikasyon, seramik, tuğla ve kiremit, bims (ponza ve süngertaşı), alçı, kireç, gaz beton, cam, demir çelik, boru, alüminyum, ahşap, plastik, boya, doğal taşlar, yalıtım, çatı kaplama malzemeleri, ısıtma-soğutma-havalandırma, asansör, aydınlatma, mutfak ve banyo, mobilya.

İnşaat sektöründeki kuruluşların edinebilecekleri sertifikalar şunlardır:

1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5004
4) ICSF 5005
5) ICSF 5016
6) ICSF 5018
7) ICSF/IEC 5009


ENERJİ
Ülkelerin enerji talepleri kalkınma, sanayileşme, şehirleşme, teknolojinin yaygınlaşması, refah ve nüfus artışına paralel olarak hızla değişmektedir. Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin sürdürülebilmesi ve çağdaş yaşam standartlarının sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir kaynak niteliğinde olan enerjinin, sürekli ve güvenli olarak arz edilmesinin yanı sıra düşük maliyetli olarak arz edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Çünkü enerji üretim faaliyetleri içinde önemli bir yer tuttuğundan ülkelerin uluslararası rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biridir.
Dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı buna karşın enerji talebinin artıyor olması ülkelerin enerji politikalarının önemini artırmaktadır. Globalleşen dünyada sanayideki en ağırlıklı girdi olarak enerjinin, kesintisiz, güvenilir kaynaklardan ve ucuza temini en önemli gerekliliklerden biridir.
Enerji kaynakları birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır:
Birincil Enerji Kaynakları: Esas niteliği değiştirilmeden, tabi şekli ile yararlanılabilecek olan enerji kaynaklarıdır. Buna örnek olarak maden kömürünü ve yakacak odunu verebiliriz.
İkincil Enerji Kaynakları: Tabii nitelikleri bazı işlemlere tabi tutularak farklı nitelikte bir enerji türü yaratan enerji kaynaklarıdır. Buna örnek olarak da termik ve hidroelektrik santrallerde kömür, petrol ve su enerjisinden elektrik üretilmesini verebiliriz.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara verilebilecek sertifikalar şunlardır.
1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5004
4) ICSF 5005
5) ICSF 5016
6) ICSF 5017
7) ICSF 5018
8) ICSF 5019
9) ICSF 5020
10) ICSF/IEC 5009
11) ICSF/SD 5008

SAĞLIK
Sağlık hizmetleri, insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah düzeyinin ve mutluluğunun geliştirilmesi amacı ile sunulan hizmetlerdir.
Sağlık hizmetleri, hayati öneme sahip hata kabul etmeyen, doğrudan insan hayatıyla ilgili bir hizmet alanıdır. Birçok kamu hizmetiyle karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerinin üzerinde daha hassas durulması gerekmekte ve olabildiğince yüksek kalitede üretilmesi kaçınılmaz bir sorumluluk olmaktadır Sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık kuruluşu, müşteri( hasta) ile sağlık ekibini ve doktoru bir araya getiren ve tedavi için uygun ortamı sağlayan bir aracı rolü üstlenmektedir.
Sağlık hizmetlerinin sunuluş biçimi, ülkelerin sosyoekonomik kalkınmışlık düzeylerini belirleyen önemli göstergelerdir. Sağlık hizmeti veren kuruluşların; kalite yönetimini sistematik olarak gerçekleştirmesi ile kalite güvence sistemini ve özellikle de toplam kalite yönetimini hizmetin üretiminde ve sunumunda esas almaları gereklidir.

1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5005
4) ICSF 5021
5) ICSF 5022
6) ICSF 5023

MADENCİLİK
Yer kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel ham madde kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş uygulamalı bilim dalıdır. Maden yataklarının aranması, projelendirilmesi işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemleri içerir.
Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin tamamına yakını doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden sağlanmaktadır. Bu nedenle toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan madencilik, gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rolü oynayan faktördür.

1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5018
4) ICSF 5019
5) ICSF 5020
6) ICSF/SD 5008

EĞİTİM
Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır. Bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir.
Eğitim sektörü; okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim kurumları, milletler arası öğretim kurumu ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüt eğitim merkezleri ve benzeri kurumlarla diğer okulları kapsar.
Hizmet sektörlerindeki büyümeye paralel olarak eğitim sektörü de büyüme göstermiştir. Her sektörde olduğu gibi eğitim hizmetleri sektöründe de en önemli konulardan biri, eğitim hizmetlerinin pazarlanması konusudur. Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında ise dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri algılanan hizmet kalitesini belirleyebilmektir.
Eğitim kurumları da tüm diğer örgütlerde olduğu gibi üretmek zorundadırlar. Ancak eğitimin doğası gereği verimlilik unsurlarını mal üreten örgütler kadar açıklıkta ortaya koymak her zaman mümkün olmamaktadır. Kalite bir unsurun değil çok farklı değişkenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bundan dolayı, hiçbir kalite unsuru tek başına ele alınamaz. Eğitimde kaliteyi hem tasarımda kalite, hem de süreçte kalite şeklinde incelemek mümkündür. Tasarımda kalite, kaliteli bir ürün için gerekli unsurlardır. Kalite ve unsurları bir bütündür. Tasarımda kalite, hem çıktı (örneğin, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan akademik bir program) hem de süreç ile (örneğin, müfredat, araç-gereç, planlama ve programı etkileyen diğer faktörler) ilgilidir.

1) ICSF 5001
2) ICSF 5002
3) ICSF 5005