32 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Başkanın Mesajı

0
Bir Naturopatist olarak, insanların fizyolojik ve psikolojik standartlara göre hangi yol ve metotlarla genel tip otoritelerinin istenilen düzeylerinde olmaları ile ilgili yorum yapabilirdim. Bir Dekan ya da Diplomat olarak ya da Grubumun Yönetim Kurulu Başkanı olarak, ismimize kurulmuş olan Müze için ilgili standartları, bu grupları oluşturan ekibimle belirleyebilir ya da tüm standartları ve hatta seçimleri onlara bırakabilir, halen onlarca ülkede mevcut olmasına karşılık, kalan birkaç diğer ülkelere acılan Üniversitelerimiz ile ilgili standartlarda ise, Sayın Üniversitemiz Mütevelli Heyetine fikirlerimi beyan edebilirdim. Bir insan olarak ise, küçücük dünyadaki kısacık ömrün, aslında kocaman bir dünyada tarihlerin yazacağı kadar uzun ömürlere istenirse çok kolayca kapılar açabileceğini çok da küçük örneklerle, standartlarla ya da standartsız o küçücük ama kocaman dünya insanlarına anlatabilirdim.
 
Dünya standartlarının belirlendiği bir mekanizmanın başında olup da o standartları belirlemek ve kriterleri uyarlamanın ne kadar sorumluluk gerektirdiği bilincinde, bunun ne kadar elit ama zor bir iş olduğunu idrak etmekle bu standartları, standartsız hatta buna gerek duyulmayan, sadece kalitenin, güvenin ve sağduyunun hakim olduğu bir dünyanın her ne kadar bu bir ütopya ise de mevcut olması umut, ümit ve hayali ile verilen görevi ifa edeceğime inanıyorum.
 
Standartları bozan unsurların, hayal olmazsa projenin olmayacağı, projenin olmazsa ise hiçbir makine, bina ya da bir fabrikanın teşkil edilemeyeceğini bilmeyen dar zihniyetlerin mevcudiyetinden türediğini idrak eden, Einstein’ın 'Atomu parçaladım ama, ön yargıları parçalayamadım' sözünü anlama kabiliyetinden uzak, iste o standartlardan bihaber toplum, grup ya da oluşumların hep üzerindeki, gereği ne ise yapan, kanunlara, yönetmeliklere ve kurallara riayet eden remi ya da gayri resmi oluşum ve/veya özel - tüzel kişiliklerin menfaatine hareket etmeyi de ümit etmekteyim. Standartları edinmek ve onlara riayet etmek ve bunu gururla sunmak, sergilemek, ifşa etmek kendinden emin olmak, özgüvendir, yere sağlam basmaktır, yarınını garanti altına almaktır, markaya yakışan değeri vermektir ve kalite, güven ve garanti kelimelerinden artık hiç bahsetmemektir, insanlığa saygıdır, müşteriyi velinimet olarak addetmektir.
 
Dünya standartlarının belirlendiği bir mekanizmanın başına getirilmek ve bu göreve yakışmak üzere uygun gören tüm resmi, kamu, devlet ve tüzel makam ve kişiliklere, sonsuz şükranlarımı kelimelere sığdıramadığım ekibim adına teşekkür ederim.
 
Yrd.Doç.Dr. Bilal Semih Bozdemir
INTERCSF Yönetim Kurulu Başkanı

Mert KARADENİZ
Supervisor